Дроги и законодавство

0

Во јуни 2014 година Здружението ХОПС — Опции за здрав живот Скопје и Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници” го објавија вториот број на списанието ДРОГИ — ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ.

Со носечката тема на вториот број, „Законодавство и дроги”, се прави осврт на политиките за дрогите во Македонија и во други земји во светот. Aвторите застапени во овој број, во популарен стил, настојуваат да ги пренесат искуствата од различните нивоа на спроведувањето на политиките и практиките со кои се регулираат дрогите и употребата на дроги во Македонија и во светот.

Онлајн верзија ПДФ верзија

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.