Вработени

Ивица Цековски

Извршен директор

Влатко Деков

Водач на Тим за застапување

Силвана Наумова

Советничка за политики и практики за намалување
на штети од употреба на дрога

Вања Димитриевски

Менаџер за човечки ресурси

Ивана Андреевски

Советничка за политики и практики за сексуална работа

Деспина Стојановска

Психотерапевт

Васка Колевска Костовска

Административна менаџерка

Биљана Маџар

Административна асистентка и Водач на Тим за иновативно финансирање

Ирена Јовановска

Менаџер на социјални медиуми

Хајди Штерјова Симоновиќ

Прваничка и адвокатка

Наташа Бошкова

Прваничка и адвокатка

Маргарита Глигoровска

Правничка и водач на Тим за правна поддршка

Елеонора Чичевска

Педагог

Д-р. Дарко Костовски

Психијатар

Социјални работнициКоординаториАсистенти за транспорт и логистикаТеренски работнициАсистент на ДЦ за поддршка на СРСтилист/врснички едукаторПараправници

 • Томислав Ружин
 • Жарир Симрин
 • Ирина Цилимингас
 • Радомир Набаков
 • Богдан Колев
 • Катерина Тодоровска
 • Ивана Илиев
 • Верџинија Миланова
 • Катерина Георгиевска
 • Милка Спировска - Правничка
 • Благородна Коцева-Симјанов – Водач на Тим за креативно изразување
 • Љупчо Костовски – Член на Тим за креативно изразување и на Тим за намалување на штети во Дневен центар Шуто Оризари
 • Борче Костовски - Член на Тим за креативно изразување

 • Лидија Јорева
 • Елеонора Чичевска

 • Ѓорѓи Пешевски

 • Мара Тодоровска

 • Деријан Хусеин

 • Суада Беџет

 • Силвана Ереш
 • Јасмина Петровска
 • Љубинка Атанасова
 • Мери Аризанова
 • Моника Тасевска
 • Славица Тренговска
 • Јанко Трбојевиќ
 • Дарко Крастев
 • Христијан Стојанов