Вежба- Подкаст со сексуални работници

0

Денес ја објавуваме првата вежба, која ја работеа сексуалните работници/чки на креативната работилница за аудио подкаст од 11- 13 септември во Велес.

Една од целите на работилницата во Велес беше осмислување и продукција на дигитален продукт, односно подкаст преку кој сексуалните работници/чки ќе работат на подигнување на видливоста на сопствените потреби и проблеми и ќе допринесат во менување на негативната перцепција на сексуалните работници и сексуалната работа.

Ова е само вежба, но затоа stay tuned за подкастот што допрва доаѓа!

Оваа работилница е организирана во рамки на проектот „Пристап до правда за најмаргинализираните“ кој се спроведува во периодот јануари 2020-јули 2021 година од страна на ФООМ, ХОПС – Опции за здрав живот Скопје и Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. Прилеп, а е финансиски поддржан од Европската Унија.

Содржините на подкастот се единствена одговорност на авторот и на ниту еден начин не ги изразува гледиштата на Европската Унија.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.