Намалување на штети и лекување на зависност

[accordions] [accordion title=”Принципи за намалување на штети” load=”hide”]1[/accordion] [accordion title=”Безбедно инјектирање” load=”hide”]1[/accordion] [accordion title=”Употреба со шмркање” load=”hide”]1[/accordion] [accordion title=”Намалување на штети на музички настани” load=”hide”]1[/accordion] [accordion title=”Управување со моторно возило” load=”hide”]1[/accordion] [accordion title=”Лекување на зависност од дроги” load=”hide”]1[/accordion] [/accordions]