Улогата на собите за безбедно инјектирање, во услови на корона

0

Пандемијата на коронавирус ја засили кризата со предозирање во Северна Америка. Само во Соединетите држави, предозирањето со дрога веќе однесе речиси половина милион животи од 1999 година. Сега властите ширум земјата известуваат за пораст на смртност од предозирање како дел од пандемијата, при што стапката на смртност се зголеми за 100% во некои опкруженија.

Со нарушување на услугите за третман и намалување на штетите, активирање економски шокови и траума и прекинување на мрежите за социјална поддршка, пандемијата го поткопува секој напредок во превенцијата од предозирање. Во исто време, луѓето кои користат опиоиди и други супстанци се особено ранливи на инфекции со коронавирус и тешки болести заради здравјето и структурниот стрес.

Како одговор на овие итни случаи што се преклопуваат во јавното здравство, мора да се искористи целиот спектар на мерки за превенција насочени од науката. Таквите мерки вклучуваат брз пристап до лекови за превенција од предозирање, вклучително и метадон, бупренорфин и налоксон. Исто така мора да се прошири ограничениот пакет алатки за напори за превенција од предозирање како отворање на соби за безбедно инјектирање.

Прочитајте го мемото за “Улогата на собите за безбедно инјектирање, во услови на корона”!

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.