Browsing: анализа

Сексуалните работници ги имаат истите човекови права како и останатите граѓани. Меѓутоа, постоечката законска рамка,…