Support. Don’t Punish истражување за 2017

0

2017 година е 5-та година за кампањата Support. Don’t Punish која е глобална кампања за застапување повикувајќи на подобри политики за дроги. Кампањата дава приоритет на јавното здравје и човековите права. Воедно промовира реформи за политиките за дроги и за промена на законите и политиките кои го попречуваат пристапот за намалување на штети.

Оваа година ќе се координира уште еден „Глобален ден за акција“ на 26-ти јуни. Ова е и причината за нов прашалник кој би ви одзел 5-10 минути, за да им кажете на Support. Don’t Punish со какви активности треба да се продолжи во кампањата, какви активности треба да се додадат или променат.

На следниот линк можете да станете дел од истражувањето.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.