Стратешки план на IDPC- 2021/2023 година

0

Во јануари 2021 година, International Drug Policy Consortium (IDPC), го договори својот Стратешки план за 2021-2023 година, по периодот на консултации со членството и партнерите.

Стратешкиот план и понатаму ја зацврстува позицијата на IDPC, како глобална мрежа за реформи во политиката за дроги, со над петнаесет години искуство и постојано расте во угледот, големината, обемот, влијанието и опсегот.

Стратешкиот план IDPC 2021-2023, ќе  ја продолжи неповратната глобална динамика за реформа на политиката за дроги, ќе ги зајакнува партнерствата и ги продлабочува врските на солидарност со истомислените движења против угнетувањето.

Новиот стратешки план исто така ги ажурира визијата и мисијата на мрежата, како одраз на зрелоста, амбицијата и целта на движењето.

Како и со претходните стратешки планови, пристапот на IDPC се заснова на „придонес“ отколку на „припишување“, и секоја планирана активност ќе биде испорачана заедно со членовите на  IDPC и други партнери – вклучително и мрежи предводени од заедницата.

Стратешки столбови
Како и неговите претходници, овој стратешки план е изграден околу столбовите на работата што ефикасно ја дефинирале и структурирале работата на IDPC за многу години:

  • Вмрежување и комуникации (Вклучувајќи медиумски ангажман).
  • Градење докази (Истражувања и публикации).
  • Меѓународно застапување (Вклучувајќи ги клучните форуми на ООН во име на мрежата).
  • Регионално и национално застапување (Вклучувајќи кампања и други напори за поддршка на работата на членовите).

Покрај тоа, овој Стратешки план интегрира и петти столб:

  • Зајакнување на капацитетите, како одраз на постојано растечката побарувачка за обука, техничка помош и поддршка, на различна публика, региони и теми. Растечката улога на IDPC како главен примател на грант, координатор на проектот и натаму давател на грант на широк спектар на граѓански општества и партнери предводени од заедницата.

Области со приоритет
За прв пат, новиот стратешки план на IDCP  дефинира и пет „приоритетни области“ за 2021-2023 година, по консултации и дискусии со членството на IDCP и партнерите:

  • Декриминализација и реформи во кривичната правда.
  • Влијанија врз политиката за дроги врз жените.
  • Support. Don’t Punish кампањата.
  • Вклучување на крос-ООН и Common Position.
  • Заштита на просторот на граѓанското општество и градење сојузи.

ЛИНК до стратегијата

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.