Што треба да знаат лицата кои живеат со ХИВ во време на КОВИД – 19

0

Ова се тешки времиња за сите нас. UNAIDS ги повикува сите да постапуваат со љубезност, а не со стигма и дискриминација кон луѓето погодени од Ковид -19, кои се дел од решението и мора да бидат поддржани.

Владите мораат да ги почитуваат човековите права и достоинството на луѓето кои се погодени од Ковид-19. Искуствата научени од епидемијата на ХИВ може да се применат и во борбата против Ковид-19. Како и во случајот со СИДА, владите треба да работат со заедниците за изнаоѓање на локални решенија. Клучните популации не смеат да носат товар на зголемена стигма и дискриминација како резултат на пандемијата Ковид-19.

Знаеме дека Ковид-19 е сериозна болест што најбрзо ги погодува земјите кои се изложени на ХИВ. Секој, вклучително и луѓето кои живеат со ХИВ, треба да ги преземат препорачаните мерки на претпазливост за да ја намалат изложеноста на Ковид-19:

 1. Редовно и темелно миење на рацете со сапун и вода или бришење на рацете со средство базиран на алкохол.
 2. Одржувајте најмалку 1 метар оддалеченост меѓу себе и секој што кашла или кивање.
 3. Избегнувајте допирање на очите, носот и устата.
 4. Бидете сигурни дека вие и луѓето околу вас ја одржуваат респираторна хигиена — ја покриваат устата и носот со свиткан лакт или шамивче кога кашлаат или киваат и потоа веднаш го исфрлаат искористенот шамивче .
 5. Останете дома ако не се чувствувате добро. Ако имате треска, кашлица и отежнато дишење, побарајте лекарска помош. Следете ги упатствата на вашиот локален здравствен орган.

Сепак, UNAIDS признава дека во многу земји, заради послабите системи на здравствена заштита, неформалните населби, пренаселените градови и јавниот превоз, недостаток на чиста вода и канализација, сегашните пристапи кон самозаштита, социјално растојание и ограничување во движењето  се тешко остварливи.

 • Ковид – 19 и луѓето што живеат на ХИВ

Ковид -19 е сериозна болест и сите луѓе кои живеат со ХИВ треба да ги преземат сите препорачани превентивни мерки за да ја минимизираат изложеноста но и да ја спречат инфекцијата со вирусот. Како и кај општата популација, постарите луѓе кои живеат со ХИВ или лицата кои живеат со ХИВ и имат дополнителни здравствени проблеми со срцето или белите дробови може да имаат поголем ризик да се заразат со вирусот и да страдаат од посериозни симптоми. Сите луѓе што живеат со ХИВ треба да се обратат до своите даватели на здравствени услуги за да обезбедат соодветна залиха на основни лекови.

И покрај обемниот третман со ХИВ во последниве години, 15 милиони луѓе кои живеат со ХИВ немаат пристап до антиретровирусна терапија, што може да го загрози нивниот имунолошки систем.

За тоа како влијаат заедно ХИВ и Ковид – 19 ќе можеме да научиме од земјите или заедниците кои реагираат на двете епидемии. Иновативните пристапи и начинот на испорака на услугите со цел да се минимизира влијанието врз луѓето кои живеат  со ХИВ, ќе бидат споделени и реплицирани во моментот кога ќе бидат достапни. Додека не бидат споделини нови информации  и не се дознае повеќе, луѓето кои живеат со ХИВ ( особено оние со напредна или слабо контролирана болест на ХИВ ) треба да бидат претпазливи и да посветат повеќе внимание на мерките и препораките за превенција. Исто така, многу е важно луѓето што живеат со ХИВ да имаат обезбедено залиха на лекови за подолг временски период ( неколку месеци ).

 • Што работи UNAIDS

UINAIDS соработува со владите и партнерите од заедницата за:

 1. Спроведете истражувања за да ги процените потребите за информации, достапните лекови и можноста за пристап до сервисите за поддршка .
 2. Откријте дали обезбедувањето на залиха на антиретровирусна терапија е целосно спроведено, и ако не, идентификувајте како да се спроведе.
 3. Проценете ја можноста за прекинување на сервисите кои даваат услуги на луѓето кои живеат со ХИВ и развијте планови за пристап до тие услуги.
 • Што ни препорачува UNAIDS

Услугите за ХИВ мора да продолжат да бидат достапни за луѓето кои живеат со и имаат ризик од ХИВ. Ова вклучува обезбедување достапност на кондоми, терапија за супституција со опиоиди, стерилни игли и шприцови, намалување на штети, профилакса пред изложеност и тестирање на ХИВ.

За да се спречи луѓето да останат без лекови и да се намали потребата за пристап до здравствените системи, земјите треба да го имплементираат моделот на издавање терапија за подолг временски период на лицата кои се третман и кои живеат со ХИВ.

Мора да има пристап до услугите на Ковид -19 за најранливите категории, вклучително и ослободување од финансиските бариери, како што се административни такси и слично.

Целосниот текст можете да го прочитате на овој линк.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.