Ревизија ХОПС 2014

0

Годишниот ревизорски извештај за работењето на ХОПС во 2014 година може да го најдете на следниот линк.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.