Реупотреби го умот

0

Она кон што нашиот тим и нашата организација цели е да отвори врати кон нови можности. Луѓето кои се на маргините во општеството да добијат еднакви шанси, бидејќи никој за својот начин на живот не смее да биде осудуван.

Тимот го сочинуваат луѓе кои користејќи реупотребливи материјали се здружуваат и создаваат иновативни предмети, со што се истакнува важноста на реупотребата и отворање можности и шанси еднакви за сите.

Видеото е дел од КРЕАТИВНА АКЦИЈА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ: ГРАЃАНСКИ АНГАЖМАН НА ЛУЃЕТО ВО СОЦИЈАЛЕН РИЗИК Во новата година посакуваме еднаков третман и можности, и стоп на дискриминацијата и осудата. #реупотребигоумот #цивикамобилитас #хопс

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.