Речник на термините кои се користат во политиките за дроги

0

Овој речник претставува листа на термини кои се користат во областа на политиките за дроги, заедно со дефинициите за истите термини. Тука можете да најдете објаснувања за концептите и термините кои се поврзани со полето кое ги опфаќа дрогите, но и од останати релевантни теми. Овој речник е за подобро разбирање на проблемот со дрогата во насока на зголемување на емпатијата кон истиот.

Речникот во прво време треба да им користи на организациите на начин на кој што ќе им се помогне во процесот на хармонизација на мислењата и ставовите. Овој материјал исто така може да послужи и на пошироки групи на луѓе како што се креаторите на политики, инвеститори, активисти, медиуми, полиција, правните инситуции и др.

На следнот линк можете да ја видите ПДФ верзијата на англиски јазик. Доколку сакате да додадете нов збор, можете да го направите тоа ОВДЕ.

Извор: http://dpnsee.org

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.