Прв извештај за мониторинг на граѓанското општество

0

Корелацијата – Европската мрежа за намалување на штети (C-EHRN) го објави првиот извештај за мониторинг кој опфаќа одредени области на политика и практики за дроги. Целта на овој извештај е збогатување на базата на информации и знаење за интервенциите за намалување на штетите во Европа од гледна точка на граѓанските организации. Значи организации кои директно работат за и со луѓе кои користат дроги. Корелацијата сметаат дека овој пристап е неопходен и корисен придонес за развој на политиките за дроги во регионот.

Корелациски план ќе го повтори ова известување на годишна основа за да ги идентификува развојот и промените со текот на времето. Во оваа прва пилот фаза се научи многу, а соодветно ќе се направат прилагодувања кон фокусот и прашањата, како и признавање на одредени ограничувања во однос на покриеноста и валидацијата, кои не можат лесно да се надминат. Како резултат на тоа, информациите дадени во овој извештај понекогаш се анегдотични и ја претставуваат состојбата во одреден град или регион и нè информираат за искуствата на одредена организација во областа. Ваквите „реални животни“ информации можат значително да придонесат за разбирање на предностите, бариерите и предизвиците на политиките за дроги.

Повеќе од сто организации и лица од 35 европски земји придонесоа за собирање на податоци со неверојатно висока стапка на одговор.

За да го прочитате извештајот, следете го овој ЛИНК.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.