ПРЕС | За итно донесување на новиот Закон за антидискриминација

0

На 28.2.2019 година (четврток) со почеток од 10 часот ќе се одржи конференција за медиуми пред Собранието на Република Северна Македонија (страничниот влез, од страната на Домот на АРМ).

На прес-конференцијата ќе се изнесат барањата за итно донесување на Нацрт- законот за спречување и заштита од дискриминација, кој од јули 2018 година е влезен во законодавна постапка во Собранието на Република Северна Македонија. Комисијата за труд и социјална политика, како матично тело сè уште нема закажано седница за разгледување на Нацрт-законот за спречување и заштита од дискриминација. И покрај бројните апели и барања на граѓанските организации, дел од амбасадите и меѓународните организации и институции, донесувањето на законот е блокирано од страна на одредени пратеници, додека Собранието како институција сè уште нема најдено решение за овој проблем.

Организатори и поддржувачи на прес-конференцијата се седум мрежи на граѓански организации и 90 здруженија и фондации кои ги застапуваат правата на различни групи граѓани кои се соочуваат со дискриминација, како здруженија на Роми, жени, луѓе со попреченост, ЛГБТИ, сиромашни и социјално исклучени граѓани, здруженија на различни групи пациенти, сексуални работници, луѓе што живеат со ХИВ, луѓе што употребуваат дроги, младински организации, мултикултурни здруженија, здруженија кои работат на ЕУ интеграција и се застапуваат за демократизација на општеството во повеќе области.

Мрежа за заштита од дискриминација

Национална мрежа за борба против хомофобијата и трансфобијата

Платформа за родова еднаквост

Мрежа 23

Мрежа за застапување на правата на Ромите

Македонска платформа против сиромаштија

Платформа за одржливост на програмите за превенција, грижа и поддршка за ХИВ

1. Коалиција МАРГИНИ
2. ХЕРА- Асоцијација за здравствена едукација и истражување
3. Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ
4. ХОПС- Опции за здрав живот Скопје
5. Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија
6. ЛГБТИ Центар за поддршка
7. Македонско здружение на млади правници
8. Сонце- Асоцијација за демократски развој на Ромите
9. Фондација Отворено општество – Македонија
10. Институт за европска политика – Скопје
11. Институт за човекови права
12. Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ- „Заедно посилни“
13. Здружение за критички пристап кон родот и сексуалноста „Субверзивен фронт“
14. ЕГАЛ – Еднаквост за геј и лезбејки
15. ЦИВИЛ – Центар за слобода
16. Европски центар за права на Ромите
17. СТАР-СТАР – Здружение за поддршка на маргинализирани работници
18. Транспаренси интернешнл Македонија
19. Ромски Ресурсен Центар
20. Ромска Асоцијација за жени и млади Лулуди
21. Дивес- Виница
22. Нево Џивдипе- Виница
23. Месечина- Дебар
24. Мултиетничко општество за човекови права- Штип
25. Организација на ромска младина Бела Кула- Кичево
26. Здружение за перспективна интеграција и развој Рома Перспектив- Прилеп
27. ДРОМ- Куманово
28. Здружение на Роми Авена- Кочани
29. Национален демократски Институт
30. Иницијатива на жени од Шуто Оризари
31. НВО Светла Иднина- Кочани
32. Здружение Центар за образовна поддршка „Дендо вас“ – Скопје
33. Здружение за развивање на општествени дејности Кхам Сијан – Скопје
34. Институт за истражување и анализа на Политики „Ромалитико“
35. НВО „Преродба“ – Кичево
36. Здружение за правата на Ромите – Штип
37. Здружение на правници Роми – Скопје
38. Здружение за едукација и советување „Д-р Берат” – Скопје
39. Центар за развој на ромската заедница „Баирска светлина” – Битола
40. Здружение МИР Скопје
41. Ромска организација на жените од Македонија „ДАЈА“ – Куманово
42. Ромски младински центар – Куманово
43. Здружение на граѓани „Ромаверзитас“
44. Сумнал – Здружение за развој на ромската заедница
45. Здружение „Терно Bас” – Берово
46. Регионална ромска образовна младинска асоцијација – Кратово
47. Здружение на граѓани „Подготви свој пат” – Кочани
48. Асоцијацијата за развојни иницијативи ЗЕНИТ – Скопје
49. Порака – Републички центар за поддршка на луѓето со ментална попреченост
50. Полио Плус – движење против хендикеп
51. Здружение на студенти и младинци со хендикеп- Скопје
52. Здужение „СОЛЕМ“
53. Здружение „Нова искра“ Скопје
54. Бори се женски
55. Нацинален совет за родова рамноправност НСРР-СОЖМ
56. Здружение на граѓани за промоција на женската активност Тиииит! Инк. – Скопје
57. Здружение за унапредување на меѓусебна доверба ТАКТ
58. Здружение Женски Форум – Тетово
59. Здружението за унапредување на родовата еднаквост „Акција Здруженска“
60. Реактор – Истражување во акција
61. Здружение „Доверба“
62. Црвен крст на РМ
63. Здружение „Опција“ – Охрид
64. „Зона“ – Кавадарци
65. Центар за унапредување на јавен живот – Тетово
66. ХЕЛП – Гостивар
67. Младински клуб – Штип
68. „Избор“ – Струмица
69. ПУЛС – Куманово
70. Интер етник проект – Гостивар
71. „Виа Вита“ – Битола
72. Хуманитарно здружение „Мајка“ – Куманово
73. Организација на жени на Град Скопје
74. Здружение на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија
75. Младински образовен форум- МОФ
76. Коалиција сите за правично судење
77. КХАМ Делчево
78. „Мултикултура“
79. Совет за превентива против малолетничка деликвенција – СППМД
80. Здружение на просветни работници и заштита на правата на жените и децата „ЛИЛ“-Скопје
81. Здружение за развој и унапредување на ромската заедница „РОМАНО ЧАЧИПЕ“
82. Центар за социјални иницијативи „Надеж“
83. „Сочувај Лекувај“- Здружение на пациенти со заболувања на црн дроб (СЛАП)
84. Младински културен центар – Битола
85. Здружение за третман на лицата со аутизам, АДХД и Аспергеров синдром „Во мојот свет“
86. Иницијатива за развој и инклузија на заедниците – „ИРИЗ“
87. Здружение Хуманост
88. Женска граѓанска иницијатива АНТИКО
89. Јустиција
90. Станица П.Е.Т
91. Центар за интеграција и поддршка SIEC Macedonia
92. Здружение Млади Европски Федералисти – Македонија (ЏЕФ Македонија)

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.