Повик за ангажирање на стручни соработници во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола

0

Во рамките на проектот „Креативни и едукативни активности за поддршка на деца во мали групни домови и поправни установи во период на самоизолација предизвикана од Ковид 19“ поддржан од УНИЦЕФ канцеларијата во Скопје, финансиран од УСАИД,  кој го спроведува ХОПС, објавуваме:

ПОВИК за ангажирање на стручни соработници во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола

Цел: Обезбедување и спроведување активности за доенчињата и малите деца сместени во малите групни домови – Битола

Работни задачи:

 • Се грижи за негата, исхраната и правилното одгледување на децата што е доверена;
 • Соработува и им помага на мајките при доењето, се грижи за здравствената состојба на бремените жени и самохрани мајки – кориснички на јавната установа, и по потреба ги придружува до болница;
 • Се грижи за комплетна хигиена на децата, просторијата, играчките и дидактичкиот материјал;
 • Се грижи за здравствената состојба на децата и влијае на психо-моторниот развој;
 • Ги придружува децата кои се упатени на специјалистички преглед, матичен лекар, болници, други здравствени установи;
 • Влијае на стекнувањето културно-хигиенски навики кај децата;
 • Jа подготвува, сервира и им ја дели храната на децата во отсуство на готвач во општа и млечна кујна;
 • Мајчински се однесува спрема децата и ги учи децата на концептот на семејство, им дава поддршка на децата со употреба на афирмативни реченици и зборови;
 • Континуирано им ја дава препишаната перорална терапија на крајните корисници (децата и мајките), прави инхалации и преврски;

Профил и квалификации:

 • Завршено релевантно образование во областа на медицината, социјалната работа, психологија, педагогија, дефектологија;
 • Возачка дозвола;
 • Познавање на системот за социјална заштита во Република Северна Македонија (права и институции од системот на социјална заштита);
 • Познавање на системот на детска заштита во Република Северна Македонија;
 • Капацитет за работа под притисок;
 • Способност за работа во тим;
 • Флексибилност и достапност за работа во различни смени и за време на викенди.

Искуство:

 • Најмалку една година релевантно работно искуство.

 

Времетраење на договор: 3 месеци – со можност за продолжување.

Месечен паричен надоместок: 19 593 мкд – бруто износ.

Заинтересираните кандидати е потребно да испратат своја кратка биографија (CV) и писмо за мотивација на следната е-маил адреса:silvanan@hops.org.mk не подоцна од 30.04.2020  до 16 часот. Лицата кои ќе бидат селектирани ќе бидат поканети на понатамошно интервју.

 

 

 

 

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.