Потпишете ја “Декларацијата за граѓанско општество ХЛМ 2021 за ХИВ/СИДА”

0

Постои криза во одговорот на ХИВ. Во текот на последните пет години, светот не успеа да исполни ниту една од целите за превенција, дијагноза и третман утврдени во Политичката декларација за ХИВ/СИДА во 2016 година, а напредокот во превенцијата на ХИВ заостанува особено далеку. Средбата на високо ниво за ХИВ/СИДА во 2021 година и Политичката декларација што произлегува од неа, е последната шанса да се создаде одржлив момент за политиките, програмите и финансирањето што се потребни за да се стави крај на ХИВ како глобална здравствена закана до 2030 година.

Сега повеќе од кога било, се бараат одговори засновани на докази и обновена политичка волја, особено пред дополнителните оптоварувања наметнати од пандемијата КОВИД-19. Со цел да се фокусираат напорите и ресурсите онаму каде што се најпотребни, Аидрфондс повикува на политичка декларација со која:

  • Експлицитно ПРИЗНАВА кој е под најголем ризик од ХИВ
  • ПРИЗНАВА зошто е тоа така
  • КОМИТИРА целосно да ги финансира и поддржува ефективните одговори
  • Ги држи сметководствените земји-членки за нивните активности

Аидфондс како тим, се горди на напорната работа што ја направиле колективно за да го направат овој документ реалност. Декларацијата за граѓанско општество се базира на регионалните консултации на УНАИДС, над 700 испитаници од анкетата и придонес од дебатата за граѓанско општество во која учествуваат повеќе страни.

Аидфондс бара од организациите, мрежите и институциите да ја одобрат декларацијата. Колку поголема поддршка добива декларацијата, таа станува посилна и станува алатка за поддршка на застапувањето со делегациите и мисиите на земјите пред средбата на високо ниво и усвојувањето на Политичката декларација за ХИВ/СИДА.

Потпишете ја декларацијата овде.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.