Отворено писмо до премиерот на Република Чешка за зачувување на успешениот модел за политики за дрога

0

Со ова отворено писмо чешкиот народ го повикале премиерот на Република Чешка да го запре планираниот потег на меѓуресорскиот Секретаријат на Владиниот совет за координација на политиките за дроги (SGCDPC) и Националниот мониторинг центар за дрога и зависности од дрога (NMCDDA) од Канцеларијата на Владата до Министерството за здравство.

Овој потег би можел да доведе до укинување на интердисциплинарната природа на чешката политика за дрога и до ограничување на идното финансирање на програмите за социјално намалување и намалување на штети од употреби на дроги во Република Чешка. Наместо тоа, потписниците побарале од премиерот да го зачува успешниот модел на чешката политика за дрога.

Отвореното писмо и петицијата можете да ги најдете тука. 

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.