Околу половина милион мажи кои имаат секс со мажи во ЕУ имаат потреба од ПрЕП, но не можат да пристапат до терапијата

0

Сексот меѓу мажите останува доминантен начин на пренесување на ХИВ во земјите од Европската унија и Европската економска зона (ЕУ/ЕЕА), што претставува 38% од сите нови дијагностицирани ХИВ во 2017 година. Профилакса за ХИВ-предизложеност (ПрЕП) е употребата на антиретровирусни лекови за да се спречи ХИВ инфекција кај луѓе кои се ХИВ негативни, а  ефикасноста е добро документирана.

За да го идентификуваат нивото на потреба од ПрЕП, авторите од Националната фондација за СИДА (НАТ), Лондонската школа за хигиена и тропска медицина, јавно здравство Англија и ЕЦДЦ користеле податоци од ЕМИС-2017 за да го споредат процентот на мажи кои имаат секс со мажи (МСМ) кои изјавиле дека „многу веројатно“ ќе користеле ПрЕП доколку тоа им било достапно, со процентот на оние кои во моментов користат ПрЕП од било кој достапен извор. Проценетиот „јаз на ПрЕП“ се движи од 44,8% во Русија до 4,3% во Португалија.

Главниот автор Розали Хејс, виш офицер за политикИ и кампањи во НАТ, вели: „Овие наоди треба да дејствуваат како повик за будење до земјите низ ЕУ. И покрај тоа што е постигнат напредок во враќање на надоместокот за ПрЕП на национално ниво, нашата проценка дека околу половина милион мажи кои имаат секс со мажи сè уште не можат да пристапат до ПрЕП. Колку подолго е одложувањето на пристапот до ПрЕП кај овие мажи, толку повеќе ќе се појават ХИВ инфекции. “

Авторите истакнуваат дека можат да го проценат само јазот на ПрЕП за МСМ затоа што не постои еквивалентен извор на податоци на ЕМИС-2017 за другите клучни популации кои имаат потреба од ПрЕП. Тие препорачуваат националните здравствени власти да се фокусираат на подобрување на пристапноста на ПрЕП кај жените и хетеросексуалните мажи со висок ризик од ХИВ, како и на проширување на достапноста на ПрЕП воопшто.

„EЦДЦ се залага од 2015 година, државите членки на ЕУ да размислат за интегрирање на ПрЕП терапијата во постојниот пакет за превенција на ХИВ, за оние со најголем ризик од ХИВ инфекција, почнувајќи од мажи кои имаат секс со мажи“, – Ендру Амато Гауци, шеф на програмата EЦДЦ за ХИВ/СИДА, СПИ и вирусен хепатитис. И покрај оваа препорака, националната одредба за ПрЕП останува ограничена. Годишната анкета на EЦДЦ за напредокот во спроведувањето на Даблинската декларација за партнерство за борба против ХИВ/СИДА откри дека во 2019 година, само 14 од 53-те држави кои одговараат во Европа и Централна Азија обезбедиле надоместок на ПрЕП преку нивната национална здравствена услуга, додека 10 држави објавиле дека ПрЕП е достапен, но не комплетно надоместен.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.