Одговор на сексуалните работници и на граѓанските организации на полициската акција „Сузбивање на улична проституција“

0

Здружение ХОПС – Опции за здрав живот Скопје заедно со колегите од тогашна Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници“, денес Колиција „Маргини“ се соочија со низа предизвици како последица на полициската рација „Сузбивање на уличната проституција“ спроведена во  2008 година. Сите превземени активности се значајни лекции кои се преточени во форма на препораки за да се превземат ефектвини акции во случај на идни кризи.

Прочитајте ја публикацијата: Одговор на сексуалните работници и на граѓанските организации на полициската акција „Сузбивање на улична проституција“

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.