Политики за намалување на штети

0

Во април 2015 година излезе од печат третиот број на списанието Дроги – Политики и практики. Главна тема на ова издание е „Политики за намалување на штети“, а останатите написи ги подржуваат написите кои се носители на главната тема.

Иако политиките за намалување на штети речиси дваесет години се развиваат во Македонија ова е прв пат на оваа тема да ѝ се посветува централно место во едно списание. Почнувајќи од средината на 90-тите години на ХХ век прво во Скопје, а подоцна и во Струмица, Битола, Куманово, Штип, Гевгелија, Кавадарци, Охрид, Гостивар, Тетово, Прилеп, Велес и Кичево се отворија повеќе програми за намалување на штети. Денес Македонија може да се пофали со прилично сеопфатен пристап во развивањето на програмите за намалување на штети, но претстојат уште многу предизвици за обезбедување одржливост и стабилен развој на овие програми. Во ова издание на Дроги – Политики и практики се изнесени само дел од искуствата и предизвиците, но доволно како основа за отворање понатамошна дискусија.

ПДФ Верзија Онлајн Верзија

 

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.