Објавен е преглед за 22 земји на CEECA за програмите за намалување на штети во ситуација на криза КОВИД-19

0

Во повеќето земји од регионот на CEECA, терапијата со супституција со опиоиди (ОСТ) и програми за стерилна игли (НСП) – клучни компоненти на програмата заснована врз докази и сеопфатна програма за намалување на штетите,  продолжуваат да работат според карантинските мерки КОВИД-19. Ваквата работа бара флексибилност, подготвеност за меѓусебно партнерство и силно застапување од заедницата и активисти за намалување на штети. За жал, практиката на амнестија на затворениците за злосторства поврзани со дрога, поради барањата за карантин КОВИД-19, не е применета во регионот.

Клучните промени во услугите за намалување на штетите вклучуваат:

  • Обезбедување на супституциската терапија со опиоди за дома (ОСТ)

За многу земји од регионот, лекови за  се ставени на располагање за да се однесат дома за прв пат, за периоди од 5 до 14 дена, а понекогаш и до еден месец. Можноста да се добие ОСТ за дома (бупренорфин и метадон) стана достапна за клиенти во повеќе земји од регионот, освен за Азербејџан, Белорусија и Казахстан. Во почетокот имало проблеми некои земји да запишат нови клиенти на вакви програми. Некои земји развиле партнерства, како што се мобилни амбулантски клиники, за да доставуваат ОСТ лекови.

  • Намалувањето на штетите работи од далечина.

Во сите земји од регионот, организациите успеале да испорачаат материјали, како што се, стерилни игли и шприцови, маски, средства за дезинфекција, средства за хигиена, налоксон, тестови и информативни материјали за луѓе кои користат дроги (PWUD). Како резултат на ограничувањето на движењето предизвикано од КОВИД-19, таквите даватели на услуги сметаат дека е неопходно да се доставуваат доволни количини навремено за да се покријат потребите на поединецот за 1-2 недели. Честопати, материјалите се обезбедуваат од мобилни амбулантски клиники, вклучително и социјални работници кои даваат таква помош со помош на сопствен автомобил.

Организациите организираа советување преку интернет за клиенти, ХИВ-тестирање преку комплети за само тестирање доставени до клиенти. При обезбедување на вакви далечински услуги, социјалните работници и психолозите развиле дополнителни вештини и управувањето со организациите мораше да воведе флексибилен систем на мониторинг за новите модалитети на услугата.

  • Обезбедување на најважните работи – храна и засолниште.

За голем број на проблематични корисници на психоактивни супстанции, ограничувањата за карантин и полициските ограничување го ограничија пристапот до привремено сместување и на многумина им оневозможи да заработат пари за да најдат дрога. Одговарајќи на ваквите основни потреби, некои организации имаат препланирани буџети (како што беше случај, на пример, за членовите на ЕХРА во Чешка, Казахстан, Црна Гора и Словачка), или организираа кампањи за собирање на средства за да можат да ги хранат оние што имаат потреба ( како што е преземено од Пинк куќа во Бугарија). Во некои земји, воспоставени се партнерства за да се овозможи да се обезбеди засолниште на PWUD и жените кои се жртви на насилство. Во Азербејџан и Казахстан, организациите за намалување на штети им помогнаа на своите клиенти да добијат специфична помош за невработените лица во врска со КОВИД-19.

  • Партнерство во интеграцијата на услугите.

Во повеќето земји, кризната состојба ги натера медицинските центри и невладините организации да станат партнери во секојдневното обезбедување и испорака на потребните превентивни материјали, супституциона терапија и АРТ лекови и снабдување со храна на клиенти, особено во далечински области.

  • Флексибилност на услугите како одговор на промените во сцената со лекови.

Поради затворањето на меѓународните граници како резултат на КОВИД-19, сцената со дроги се промени во многу земји, при што пристапот до некои дроги станува отежнат, што резултира со тоа што луѓето треба да користат сè што можат да најдат, вклучително и разни супстанци за рецепт мешани со алкохол. На многу клиенти им е потребен совет за да се намали штетата при употреба на нови психоактивни супстанции (NPS), како и помош за да се спречи предозирање. Во некои земји, како Казахстан, Литванија и Србија, ваквите консултации се веќе во тек. Во Прага, бидејќи кристалниот метамфетамин е помалку достапен, организациите во заедницата се залагаат за воведување на супституциона терапија за корисници на стимуланси.

Ризик од прекин на услугата како резултат на недостатоци во синџирот на снабдување.

Затворањето на меѓународните граници, исто така доведе до нарушување во снабдувањето со дроги за супституциона терапија во Молдавија; слични ризици постојат и во други земји. Покрај тоа, владините власти одговорни за ОСТ и други програми за намалување на штети во неколку земји не издадоа тендер за набавка на лекови од јавни организации кои обезбедуваат услуги за намалување на штети; ова е особено критично во Бугарија и Црна Гора. Како што истакна Ала Иатко, член на Управниот комитет на ЕХРА од Молдавија: „Сега треба да го трансформираме системот за намалување на штетите.”

Целиот извештај ОВДЕ

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.