Зошто е битна едукацијата?

0

Во декември 2015 година излезе од печат петтиот број на списанието Дроги – Политики и практики, чија носечка тема е: „Зошто е битна едукацијата?“

Со ова издание на „Дроги – Политики и практики“ настојуваме да одржиме свесност кај себе за причините за постоење на ова списание и воедно да го образложиме нашиот став за образованието. Ние под образование не го подразбираме само оној процес на стекнување знаење во семејството и во училиштето. Ние под образование подразбираме целокупен процес на стекнување на знаење од сите достапни извори и на свесно процесуирање на добиените информации онака како што најмногу можат да им користат и на единките и на заедницата. Затоа се залагаме за постојано проширување на можностите за формално и неформално образование и на достапност до разновидни извори на релевантни информации. Затоа нам ни е важно образованието. Сметаме дека сестраното образование ќе придонесе за развивање на општествената свест.

ПДФ Верзија Онлајн Верзија

 

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.