Новиот светски извештај за дроги 2020 од Обединетите Нации кој е претставен во шест одделни брошури.

0

Претставено во шест одделни брошури, Светскиот извештај за дроги за 2020 (World Drug Report 2020 )  година обезбедува богатство на информации и анализи за поддршка на меѓународната заедница во спроведувањето оперативни препораки за голем број од обврски кои беа направени од земјите-членки, вклучително и препораките содржани во  документот од специјалната сесија на Генералното собрание за светскиот проблем со дрогата, одржано во 2016 година.

Во брошурата1 е дадено резиме на петте последователни брошури со прегледување на нивните клучни наоди и истакнување на нивните импликации во политиката.

Брошурата2 се фокусира на побарувачката на дроги и содржи глобален преглед на обемот и трендовите во употребата на дроги, вклучително и нарушувања во употребата на дроги и нејзините здравствени последици.

Брошурата 3 се занимава со снабдувањето на дрога и ги претставува најновите проценки и трендови во врска со производство и трговија со опиати, кокаин, стимуланси од типот на амфетамин и канабис.

Во брошурата4 се опфатени голем број проблеми меѓусебно поврзани, вклучувајќи ја и макродинамиката што ја зголемува проширувањето и сложеноста на пазарот на дроги, и опишува некои од брзо развиваните проблеми поврзани со дрогата: најновата, повеќеслојна глобална опиоидна криза; брзи промени на пазарот; пазарот за нови психоактивни супстанции; употреба на darknet за снабдување со дроги; и развој на надлежностите кои имаат мерки што овозможуваат немедицинска употреба на канабис.

Во брошурата5 се разгледува поврзаноста помеѓу социоекономските карактеристики и нарушувањата во употребата на дроги, вклучително и на макро ниво, заедница и на индивидуално ниво, со посебен фокус на подгрупите на популацијата кои можат да бидат погодени различно од нарушувањата на употребата на дрогата.

Конечно, брошурата6 се осврнува на бројни други прашања поврзани со политиките на дроги, кои се дел од меѓународната дебата за проблемот со дрогата, но за кои деталните докази се недоволни, вклучително и пристапот до контролирани лекови, меѓународна соработка за дроги, алтернативен развој на дроги и области за култивирање и врската помеѓу дрогата и криминалот.

Оргиналниот текст можете да го погледнете на овој ЛИНК.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.