Судот во Стразбур пресуди против Македонија поради земање примерок од ДНК без судска наредба

0

Европскиот суд за човекови права вчера донесе пресуда со која се утврди дека начинот на кој полицијата собира, обработува и чува ДНК-материјал не е во согласност со членот 8 (правото на приватен и семеен живот) од Европската конвенција за човекови слободи и права.

Пресудата се однесува на случај од 2013 година кога двајца жалители застапувани од правниот тим на Коалиција Маргини и ХОПС поднесоа жалба до ЕСЧП со наводи дека во октомври 2009 и февруари 2010 година полицијата им зела примерок од ДНК без судска наредба и без нивна согласност под сомнение дека извршиле кривично дело.

Од граѓанската организација Коалиција Маргини велат дека оваа пресуда е исклучително важна за почитувањето на човековите права на граѓаните од страна на полицијата.

Според искуствата на Маргини и ХОПС, во периодот кога се извршени повредите полицијата имала пракса на арбитрарно земање на ДНК-примероци од луѓе што употребуваат дроги, прекршувајќи го нивното право на приватност.

Постапка пред домашните институции и пред ЕСЧП е водена од страна на Коалицијата сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници Маргини и Здружението ХОПС- Опции за здрав живот Скопје, а со поддршка на Фондацијата Отворено општество – Македонија.

„Апелираме пресудата на ЕСЧП да се почитува и да се спроведе во најкус можен рок, пред сé преку донесување јасна законска рамка за начинот на земање, обработка и чување на ДНК-примероци и прекинување на практиката на произолно земање на ДНК-примероци и унапредување на третманот кон луѓето кои употребуваат дроги од страна на полицијата“, велат од Коалицијата Маргини.

Линк до базата на Европскиот суд за човекови права.   

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.