Нов извештај од фински институт, за политиките за декриминализација на дрогите

0

Преваленцата на употреба на дроги се зголемува со децении низ целиот свет и покрај преземените строги мерки. Со оглед на тоа што традиционалната политики за дроги и забрани ја создаде социјалната неправда, јавните здравствени проблеми и високите социјални трошоци, како одговор се појави декриминализацијата на употребата на дрога.

Истражувачите од финскиот институт за здравство и благосостојба (ТХЛ) го оценија влијанието на политиката за декриминализација во различни околности. Новата студија ги разгледува извештаите, написите за прегледување на редови и трудови за критички одговор на оваа тема.

Прегледот покажува дека еден од основните чекори во креирањето на политиките е да се смени пристапот на владата во управувањето со проблемот со дрогата. Политиката за дрога се сметаше за кривично правно прашање многу децении. Денес е прифатено дека системот не е во состојба да дава најдобри резултати.

Политиката за декриминализација на дрогите ги намалува ризиците од јавно здравје и смртност од предозирање. Наодите во земји каде што е спроведена политика за декриминализација, даваат значителен доказ за намалување на заразни болести и смртни случаи поврзани со дрога кај луѓето кои користат дроги.

„На пример, ако целта е да се спречи смртност од предозирање, треба да се посветат и повеќе ресурси за услуги за намалување на штетите. Едноставна промена во статусот на законот во однос на лична употреба или поседување на дрога не е соодветен одговор за да се намали бројот на смртни случаи со предозирање. Резултатите треба да бидат дефинирани повнимателно, а влијанието на политиката треба да се толкува повнимателно “, потенцира директорот на програмата Туука Тами.

Политиката за декриминализација обезбедува охрабрувачко опкружување за барање помош и третман за дроги. Исто така, ја олеснува интеграцијата на луѓето кои користат дроги во општеството и го зголемуваат постигнувањата во образованието и вработеноста. Покрај тоа, преоптоварувањето поврзано со дрогите врз кривичната правда се намалува значително, со што се намалуваат трошоците за полициско работење и за затворање.

Стравот од зголемена употреба на дроги е бариера за прилагодување на декриминализацијата.

„Бидејќи правниот статус на дрогите не е единствениот предвидувач за употреба на дрога во едно општество, фокусот треба да биде на регионалните трендови, културата на дрога и другите политики поврзани со дрогата за да се разбере широко иницирање на дрогите, вели Хакараинен.

Моделите за декриминализација варираат меѓу државите. Истражувачите потенцираат дека декриминализацијата е општо користен термин и секоја земја мора да го најде моделот што најдобро одговара на нејзините цели, вредности и локални околности.

Прочитајте го истражувањто ТУКА.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.