Нов извештај на UNAIDS

0

Новиот извештај на UNAIDS покажува извонреден, но многу нееднаков, напредок, особено во проширувањето на пристапот до антиретровирусна терапија. Бидејќи достигнувањата не се споделени подеднакво во и меѓу земјите, глобалните ХИВ цели поставени за 2020 година нема да бидат постигнати. Извештајот, предупредува дека дури и остварените придобивки би можеле да бидат изгубени и напредокот да биде запрен, ако не успееме да дејствуваме. Истакнува колку е итно за земјите да се удвојат и да дејствуваат со поголема итност за да ги достигнат милионите што остануваат зад себе.

Четиринаесет земји ги постигнале 90-90-90 цели за третман на ХИВ (90% од луѓето кои живеат со ХИВ го знаат својот ХИВ статус, од кои 90% се на антиретровирусно лекување и од кои 90% се вирусно потиснати).Милиони животи и нови инфекции се спасени со скалата на антиретровирусна терапија. Сепак, 690 000 луѓе починале од болести поврзани со СИДА минатата година и 12,6 милиони од 38 милиони луѓе кои живеат со ХИВ не пристапиле до третманот кој спасува живот.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.