Нема оправдување ако ги згаснеме програмите со кои се спасуваат животи!

0

Благодарение на овие програми, во последниве десет години во Македонија се евидентирани само два нови случаи на ХИВ како резултат на инјектирање дроги, а помалку од 5% од вкупно 315 регистрирани случаи со ХИВ биле луѓе кои инјектираат дроги.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.