„Треба да знаеш за мене“: Промовирање на правата на сексуалните работници во Македонија

0

Во Македонија, како и во целиот свет, сексуалните работници се туркаат на маргините на општеството со комбинација на предрасуди, дискриминација и насилство. Сепак, фактот што едно лице продава сексуални услуги не може да се користи како оправдување за одбивањето на нивните основни права,  кои припаѓаат на сите човечки суштества.

„Треба да знаеш за мене“ се серија на видеа кои говорат за животните искуствата на сексуалните работници. Говорат за малтретирањата и насилствата од страна на клиентите, макроата и полицијата, сексуалните работници се трудат да се спротивстават на непријателските ставови на јавноста со тоа што ќе зборуваат и ќе се борат за своите права. Видеото повикува на нулта толеранција на насилството врз сексуалните работници и координиран одговор на институциите на реалните потреби на сексуалните работници.

Иако видеото е снимено во 2009, сметаме дека ситуацијата е сѐ уште иста и дека борбата за правата на сексуалните работници продолжува.

© 2009 Healthy Options Project Skopje HOPS & WITNESS

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.