Министерството за здравство на Нов Зеланд ја одобри студијата за микродозирање на ЛСД

0

Министерството за здравство на Нов Зеланд го одобри првиот рандомизиран, контролиран експеримент со микродозирање ЛСД.

Студијата ќе собере податоци за да се разбере подобро дали и како микродозирањето има позитивни ефекти врз расположението, свеста и креативноста на една личност. Студијата е предводена од д-р Суреш Мутхукумарасвами.

Ќе бидат вклучени 40 мажи, некои ќе добијат пласибо, а други ЛСД. Д-р Мутхукумарасвами објаснува дека тие не ги игнорираат жените во нивното истражување. Тие го земаат предвид фактот дека женските хормони влијаат врз некои варијабли што ќе ги мерат. Ако оваа студија оди добро, друга ќе биде планирана само за жени.

Студиите кои ги испитуваат ефектите на психоделичните дроги врз менталните состојби, како што се депресија и зависност, обично се одвиваат во клинички амбиент. Бидејќи оваа студија се фокусира на ефектите од психоделиката во секојдневниот живот, таа е дизајнирана поинаку:

Луѓето за прв пат  ги добиваат дозите во лабораторија, а потоа ќе им бидат дадени дози за да однесат дома. Потоа ќе земаат ЛСД или пласибо на многу прецизни времиња и ќе се измерат когнитивните исходи во прецизни времиња.

Потребна е стандардизација на дозите на психоделиката за да се постигнат предвидливи, ефективни и оптимални резултати, без оглед дали се за медицинска или секојдневна употреба. Има премногу варијабилност воведена од анегдотските извештаи на микродојзерите. Студиите контролирани со пласибо, како што се администрирање прецизни и точни количини на познати соединенија, ќе одговорат на многу прашања.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.