Мини европско веб истражување за психо-активни супстанци (ПАС) во услови на КОВИД 19 пандемијата ширум Европа

0

Од избувнувањето на KОВИД-19 низ цела Европа и последователните национални одговори да се содржат и ублажат епидемијата (самоизолација, карантин, затвор, заклучувања), се појавија информации за невидени предизвици за услуги кои обезбедуваат грижа за лицата кои користат дроги во заедницата и во затворите. Анегдотски информации укажуваат дека може да има промени во шемите на употреба на дрога и во начинот на кој луѓето ги добиваат своите дроги. Разбирањето и размената на информации за последиците од KОВИД-19 и националните мерки за одговор на штети кои произлегуваат од недостаток на пристап до нега и како услугите се прилагодени како одговор може да им помогнат на услугите да ги подобрат своите одговори.

Со цел да се испитаат и брзо документираат тековните влијанија на епидемиите KОВИД-19 и националните реакции во земјите-членки на ЕУ врз промените во моделите на употреба на дрога, штети и давање услуги, ЕМЦДДА спроведува студија со помош на адаптирана верзија на методологија на трендспетер низ земјите-членки на ЕУ, од кои оваа анкета претставува дел. Мини европското веб-истражување за дроги: KОВИД-19 е дел од оваа слика и се спроведува низ цела Европа. Целта е да се соберат информации за тоа како може да се променат моделите на употреба на дрога во Европа заради СОВИД-19.

  • Прашалникот е анонимен и доверлив .
  • Овој прашалник ( анкета ) е дел од поголема студија која ја спроведува EMCDA ( Европскиот центар за мониторинг на дроги и на зависности од дроги ).
  • Преку него треба да се открие како различни групи кои користат ПАС се погодени од КОВИД 19 во различни европски држави.
  • Добиените информации ќе бидат искористени за идни планирања во борбата против КОВИД 19.
  • Учеството е доброволно и можете да се откажете во секој момент кога ќе решите.
  • За да го пополните прашалникот мора да сте полнолетен ( 18 + години ).

Детално објаснување и пополнување на прашалникот можете да најдете на овој линк .

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.