Медицинска употреба на канабис и канабиноиди: прашања и одговори за креирање политики

0

Кои се податоците базирани на докази за медицинска употреба на канабис и канабиноиди? Која е разликата помеѓу препаратите за канабис и лековите и зошто е ова важно? Како е ова прашање регулирано во ЕУ?

Овој извештај е подготвен да одговори на пршањата поврзани со политиките за употребата на канабис и канабиноиди за медицински цели. Обезбедувањето на краток и сепак јасен преглед на таква сложена тема е предизвик.

Важно, постојат голем број на предупредувања кои треба да се имаат на ум кога се толкуваат
наодите од овој извештај.

Областа на медицинска употреба на канабис и канабиноиди е исклучително динамична. EMCDDA се обиде да го обезбеди овој извештај обидувајќи се да биде колку е можно поточен.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.