Марш за женски права: Ти не си виновна!

0

На 8 март, со почит кон досегашните победи на жената за родовата еднаквост, но свесни за општествените појави и системски недостатоци кои го загрзоуваат нашето постоење како слободни, еднакви, достоинствени и безбедни, оваа година маршираме под слоганот „Ти не си виновна!“

8 март е ден кога ја славиме секоја борба, секој глас, секој отпор! Поттикнати од случајот „Јавна Соба“ овогодинешниот Марш за женски права, гласно и недвосмислено го посветуваме на жртвите на родово базирано насилство.

Ве повикуваме да марширате заедно со нас со почеток во 12 часот од плоштадот Филип Втори, преку Камениот Мост, Плоштад Македонија до Паркот Жена Борец, каде што ќе го завршиме маршот со перформанс за поддршка на жртвите.

Се гледаме на марш!

Платформа за родова еднаквост

____________________________________________________

Në 8 mars, me respekt ndaj fitoreve të deritanishme të gruas për barazi gjinore, por të vetëdijshëm për dukuritë shoqërore dhe mangësitë sistematike të cilat rrezikojnë ekzistencën tonë si të lirë, të barabartë, me dinjitet dhe të sigurtë, këtë vit marshojmë nën slloganin „Ti nuk je fajtore!“

8 marsi është dita kur e festojmë çdo betejë, çdo zë, çdo rezistencë. Të nxitur nga rasti „Dhoma Publike“ Marshi i sivjetshëm për të drejtat e grave, me zë të lartë dhe pa dyshim ja përkushtojmë viktimave të dhunës të bazuar në gjini.

Ju ftojmë që të marshoni bashkë me ne duke filluar në ora 12 pasdite nga sheshi Filipi i dytë, përmes Urës te gurit, sheshit Maqedonia deri te Parku i gruas ku do ta përfundojmë marshin me një shfaqje për mbështetjen e viktimave.

Shihemi ne marsh!

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.