Локална стратегија за заштита од ХИВ на Општина Тетово

0

Основна мисија на Локална стратегија за заштита од ХИВ на Општина Тетово е унапредување на здравјето и заштита на локалното население од ХИВ преку формално и неформално образование, подигање на свеста, превенција, рано откривање и навремена грижа и поддршка

Стратегијата на албански јазик можете да ја прочитате ОВДЕ.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.