Локална стратегија за заштита од ХИВ на Општина Гостивар

0

Основната мисија на Локална стратегија за заштита од ХИВ на Општина Гостивар е унапредување на здравјето и заштита на локалното население од ХИВ преку формално и неформално образование, подигање на свеста, превенција, рано откривање и навремена грижа и поддршка.
Стратегијата можете да ја прочитате и на Албански јазик ОВДЕ.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.