Лекувањето е право, а не привилегија!

0

Квалитетот на програмите за лекување во Македонија повеќе години не ги задоволува минималните стандарди за лекување на луѓето кои користат дроги, односно има недостаток на персонал, изостанува психосоцијалната поддршка како и програми за рехабилитација и ресоцијализација.

Многу често центрите за лекување од зависност, се наоѓаат далеку, што е отежителна околност за луѓето кои земаат терапија. Ова го отежнува нивното секојдневие, наоѓање работа или одење на работа.

Некои луѓе секојдневно патуваат од еден во друг град за да земат терапија, а оние кои живеат во Скопје менуваат по 2 градски автобуси да стигнат до дневната болница за зависности.

Системско решение како и квалитетни и сеопфатни програми ќе го подобрат квалитетот на живот на луѓето кои се на метадонска или бупренорфинска терапија, како и на нивните семејства и на пошироката заедница.

Ова е причината поради која и оваа година се приклучивме на кампањата Support. Don’t Punish., која е е глобална кампања за политики на дроги кои се базираат на здравствени и човекови права. Оваа година повикуваме за квалитетни и ефективни програми за лекување, заедно да се бориме за оние на кои што системот им ги затвора сите врати во општеството и оние кои секојдневно се среќаваат со дискриминација.

Ве повикуваме да ни се придружите на 26-ти јуни во Градски Парк, од 17-19 часот на цртање графити заедно со Давид Ристевски – Џаџе (Dreadpen). Преку овие графити заеднички ќе ја пренесеме пораката за поддршка и еднаков третман за сите. Лекувањето е право, а не привилегија!

#ХОПС #supportdontpunish #поддржинеказнувај

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.