Квалитетот на програмите за лекување на зависности во Македонија

0

Употребата на дроги не е новост ниту реткост и во Македонија. Речиси 9% од македонските граѓани пробале нелегални дроги во текот на животот, што е случај за речиси 19% од младите од 15- до 24-годишна возраст. Околу 1,1% од граѓаните во Македонија пробале опиоидни дроги, а бројот на лица кои ги употребуваат со инјектирање се проценува на околу 6 800.

Супституциското лекување за опијатна зависност во Психијатриската болница Скопје датира од раните осумдесетти години на 20 век, додека почнувајќи од 2005 г. со поддршка од Глобалниот фонд лекувањето беше дисперзирано во уште 9 градови низ државава. Ова резиме е извадок од анализата за КВАЛИТЕТОТ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ЗАВИСНОСТИ ВО МАКЕДОНИЈА.

Анализата содржи преглед на актуелната состојба во програмите за лекување на зависности од перспектива на пациентите. И покрај многуте бенефити од програмите, овде се презентирани само постоечките слабости со цел да бидат јасно препознаени и адресирани.

Целото резиме погледнете го на следниов ЛИНК.

Целото истражување ТУКА.

 

 

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.