Контакт

ХОПС- Опции за здрав живот Скопје

Адреса: Улица Јордан Мијалков 46/8, 1000 Скопје, Северна Македонија

Генерална директорка: Хајди Штерјова Симоновиќ

Тел +389 (0) 2 3246205 

Факс: +389 (0) 2 3246210 

Email: hops@hops.org.mk

Веб: www.hops.org.mk 

Дата на регистрација: 15/04/1999 

Дата на ре/регистрација 12/05/2011