Казната за лицата кои што употребуваат дрога мора да биде цензурирана во Уставниот Совет

0

Деветнаесет организации побарале од Советот на стари лица да го цензурираат член 58 од законот за реформа за 2018-2022 година, кој е неуставен. Овој член предвидувал дека прекршокот за употреба на дрога сега може да биде предмет на фиксна парична казна од 200 евра.

Мерка спротивна на Уставот

Во детален аргумент од десет страници, организациите им укажале на Уставниот совет дека продолжувањето на паушалната парична казна на прекршокот за употребата на наркотици непропорционално ги крши уставните принципи:

1.поделба на власта;

2.поделба на органите одговорни за јавна активност и надлежните органи;

3.еднаквост пред законот;

4.правото на правично судење и индивидуализација на казните;

5.спротивно на целта на уставната вредност: пристапноста и разбирливоста на законот.

По упатувањето на Уставниот совет од парламентарците на 21-ви февруари, Уставниот совет до 21 март 2019 година треба да донесе одлука.

Организациите веќе ја осудиле оваа мерка минатиот ноември преку објавување на меѓуасоцијативен владин извештај. За владата, оваа одредба имала за цел да ја зајакне репресијата која веќе е единствена во Европа и да заштеди пари, а второто требало да се демонстрира. Ова не ја доведувало во прашање правната рамка што била во сила и затоа не претставувало “декриминализација”.

Додека 84% од францускиот народ и многу експерти не веруваат дека сегашното законодавство, особено во однос на канабисот, е неефикасно, оваа мерка ги промашува вистинските проблеми со кои се соочувале колективно во областа на дрогата, а поконкретно пристапот до правата и здравјето на засегнатите лица.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.