Итно писмо до Глобалниот фонд за згаснување на неколку невладини за намалување на штети од Балканот

0

Трите мрежи:  Correlation – European Harm Reduction Network, Eurasian Harm reduction Network  и Drug Policy Network South East Europe, беа известени од страна на организациите за состојбата со одржливоста на услугите за намалување на штетите во Босна и Херцеговина, што се карактеризира со недостаток на стратегија, политика  и финансирање предизвикано од одложување на формирање на национална влада повеќе од една година по изборите, повлекување на меѓународни донатори и недоразбирања и ниско ниво на соработка помеѓу владините институции и граѓанското општество, но исто така и во граѓанскиот сектор, обезбедување услуги за намалување на штети.  Националната стратегија за превенција и контрола на ХИВ и СИДА заврши (2016 година) и Транзициониот план, развиен од страна на Координативниот механизам на земјата за време на спроведувањето на програмата финансирана од Глобалниот фонд, не е имплементирана.  Како резултат, услугите за намалување на штети се затворени во Сараево, Мостар, Бихаќ и Бања Лука и постојат само во Зеница и Тузла потпирајќи се на доброволно работење на неплатен персонал и со сите резерви веќе на минимум.  Трите мрежи изразија длабока загриженост за состојбата и подготвеноста да дадат придонес за изнаоѓање решение и да обезбедат брз одговор на итните потреби и градење на одржливо решение.

“Ние сме подготвени да обезбедиме непартиска поддршка во идентификувањето и застапувањето за најдобри можни пристапи итно да се започне со давање услуги за населението на луѓе кои користат дроги, сексуални работници и затвореници и други засегнати популации и се залагаме за одржливо  финансирање од страна на владата.”  “Итната акција што ја преземаме е да се истражат можностите за финансирање на итни случаи за премостување, за да се обезбеди опстанок на постојните услуги за намалување на штетите во земјата.  Ситуацијата е алармантна и бара директна акција и мобилизација на меѓународната заедница.” Трите мрежи имаат ограничени ресурси,  објаснувајќи ја состојбата  повикуваат на итна поддршка.  Ова може да вклучува краткорочно финансирање и техничка поддршка за да се обезбеди минимум услуги за намалување на штетите.  Досега, има ветување од Фондациите Отворено општество за мал грант што би опфатил основна потреба за месец ноември.

“Планираме да развиеме и спроведеме сеопфатен процес за да постигнеме одржливи долгорочни решенија.  Активностите за долгорочни решенија се насочени кон локалните власти и креаторите на политиките со цел да се обезбеди одржливо финансирање за услуги за намалување на штетите.  Ние веќе понудивме експертиза и поддршка во овој процес, Покрај тоа, би сакале да се вклучиме и да вклучиме други релевантни засегнати страни, како што се донатори и финансиери.”

41 граѓански организации од Источна Европа и Централна Азија го поддржаа писмото помеѓу нив и ХОПС.

Писмото до Глобалниот фонд е достапно  овде.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.