ХОПС додели грантови за подобрување на социјалната инклузија на децата и младите во ризик во Македонија

0

ХОПС додели мали грантови во висина до 10.000 евра на три организации за спроведување на проекти за подобрување на социјалната инклузија на децата и младите во ризик во Македонија.

Грантовите се доделени на:

  • Здружение Центар за образовна поддршка ДЕНДО ВАС Скопје, за спроведување на проектот „ Едукативна програма за предучилишни деца“
  • Здружение – Институт за стратешки истражувања и едукација ИСИЕ Скопје, за спроведување на проектот “Справување со малолетничка деликвенција: Иновација во превенција и социјална инклузија“
  • Здружение на новинари за човекови права Скопје, за спроведување на проектот “Скриениот херој во секое дете“.

    Им честитаме на грантистите и им посакуваме успешна работа. Наскоро ќе соопштиме и повеќе детали за поддржаните иницијативи.

    Проектот „Социјално зајакнување на млади во ризик“ преку кој ги доделивме грантовите е поддржан од Европската унија, а ХОПС го спроведува со партнерите Јувентас – Црна Гора, Лабиринт – Косово, АРСИС – Албанија, Превент – Србија, Здружение Маргина – БиХ и Schüler Helfen Leben – Германија.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.