Глобален извештај за намалување на штети од употреба на дроги за 2018

0

Глобалниот извештај за намалување на штети од 2018 година е шестото издание на овој извештај, а посебно овој извештај се должел благодарение на координираните напори на повеќе од 100 практичари за намалување на штети, академици, адвокати и активисти од целиот свет.

Се утврдело дека, од последниот извештај во 2016 година, глобалниот одговор за намалување на штетите е ефикасно заглавен (погледнете го соопштението за печатот тука).

Предозирањето, и кризата на ХИВ и хепатит Ц продолжуваат, и се меѓу бројните здравствени и социјални проблеми поврзани со употребата на дрога и политиката за дрога, но сепак многу земји ги занемаруваат.

Извештајот може да се прочита во целост тука или во посебни поглавја:

Глобалниот извештај за намалување на штети од употреба на дроги од 2018 година има поширок опсег од неговите претходници и во него можете да најдете информации за:

  • Бројот на луѓе кои инјектираат дрога и бројот на лица кои се на издрување казна затвор поради употреба на дрога (каде што има податоци).
  • Програми за размена на стерилна опрема за инјектирање (НСП), супституциона терапија (ОСТ), тестирање и лекување на ХИВ и хепатитис Ц и ТБ за лица кои употребуваат дроги и во заедницата и во затворите.
  • Одговор за намалување на штети кај луѓе кои употребуваат стимуланси од типот на амфетамин, кокаин и неговите деривати и нови психоактивни супстанции.
  • Проверка на квалитетот и составот на дрогата за време на музички настани и ноќен живот.
  • Намалување на штети за жените кои употребуваат дроги.
  • Простории за безбедна употреба на дроги.
  • Смртноста и морбидитетот поврзан со дрога и одговорот за предозирање, како и дистрибуцијата на налоксон во заедницата и обезбедувањето на налоксон во затворите.
  • Развој и регресии во финансирање за намалување на штети.
Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.