Фондацијата за СИДА на Елтон Џон бара консултант да спроведе ревизија на ХИВ-поврзани системи, програми и можности во Југоисточна Европа и балтичките земји

0

Фондацијата за СИДА на Елтон Џон, бара консултант да спроведе ревизија на ХИВ-поврзани системи, програми и можности во Југоисточна Европа и балтичките држави.  Консултантот ќе ја поддржи Фондацијата, како еден од најголемите филантропски донатори за програми поврзани со ХИВ во ЕЕЦА, во нејзината цел да помогне во ставањето крај на епидемијата на СИДА во регионот.

Консултантот ќе:

  • Ќе го анализира пејзажот на владините и невладините системи и програмирање поврзани со превенција, третман и грижа за ХИВ и активности за намалување на штети за лица кои користат дрога, сексуални работници и ЛГБТ лица на регионално ниво и во следниве земји: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Естонија, Косово, Летонија, Литванија, Црна Гора, Северна Македонија, Романија, Србија и Словенија.
  • Идентификува стратегиите и можностите за постигнување одржлив напредок во превенцијата и грижата за ХИВ, намалувањето на штетите и резултатите од стигмата за луѓето кои користат дроги, сексуални работници и ЛГБТ лица во југоисточна Европа и балтичките региони. Препорачаните стратегии и можности за програмирање и застапување треба да ги земат предвид потенцијалните додатоци на вредноста на инвестициите и можноста на Фондацијата за СИДА на Елтон Џон.

Апликациите ќе се добредојдени до 11 март 2021 година во 16:00 часот по Гринич. Повеќе информации се достапни на овој линк >>>.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.