The team

Христијан Јанкулоски

Извршен директор

Влатко Деков

Менаџер на ЦЕДИ

Силвана Наумова

Програмска Менаџерка

Вања Димитриевски

Програмски асистент за истажување во ЦЕДИ

Ивана Андреевски

Раководител на програмите на СР

Ирена Јовановска

Менаџер на социјални медиуми

Ивица Цековски

Координатор застапувач на организацијата

Васка Колевска Костовска

Финансиски асистент

Биљана Маџар

Менаџер на извршна канцеларија

Д-р. Дарко Костовски

Психијатар

Наташа Бошкова

Прваничка и адвокатка

Маргарита Глигoровска

Правничка

Деспина Стојановска

Психотерапевт

Елеонора Чичевска

Педагог

Катерина Гогова

Медицинско лице

Биљана Маџар

Менаџер на извршна канцеларија

Социјални работнициКоординаториАсистенти за транспорт и логистикаТеренски работнициАсистнт на ДЦ за поддршка на СРСтилист/врснички едукаторПараправници

 • Томислав Ружин
 • Жарир Симрин
 • Ирина Цилимингас
 • Радомир Набаков
 • Владимир Колозов
 • Богдан Колев
 • Елена Панева
 • Катерина Тодоровска
 • Ивана Шалевска
 • Натали Апостолска
 • Афрoдита Захариева
 • Ивана Димитров
 • Џевад Ахмедовски
 • Ирена Танчева
 • Симона Николовска
 • Благородна Коцева-Симјанов – Координатор на креативна работилница
 • Љупчо Костовски – Фасцилитатор на креативна работилница

 • Лидија Јорева
 • Елеонора Чичевска

 • Ѓорѓи Пешевски

 • Мара Тодоровска
 • Васвие Бисљими

 • Афрoдита Захариева
 • Веселинка Пешевска

 • Емран Дурмиш

 • Силвана Ереш
 • Јасмина Петровска
 • Љубинка Атанасова
 • Мери Аризанова
 • Моника Тасевска
 • Славица Тренговска
 • Јанко Трбојевиќ
 • Лиридон Саити
 • Дарко Крастев
 • Христијан Стојанов