Единствената конвенција на ООН за наркотични дроги од 1961: Шеесет години епски неуспех?

0

Во 1961 година, земјите-членки на Обединетите нации си поставија цел да го елиминираат нелегалното производство на опиум до 1979 година и онаа на канабис и кока до 1989 година. Во 1998 година, тие прогласија дека се подготвени да постигнат свет без дрога во рок од 10 години.

Во меѓувреме, употребата на недозволени супстанции е зголемена за двапати поголема од светската популација, а денес производството и трговијата со дроги се целосно надвор од контрола.

По шеесет години прохибиционистичка политики и војната против дрогите предизвика поголема штета отколку оние предизвикани од самите супстанции во санитарна, социјална, криминална, еколошка и економска смисла.

Science for Democracy организира веб-семинар на 30 март, од 18 до 20 часот по средноевропско време, по повод 60-годишнината од усвојувањето на Единствената конвенција на ООН за наркотични дроги во 1961 година.

Вебинарот ќе се осврне на историската позадина на Конвенциите на ООН за наркотици и ќе ја разгледува иднината на политиката за дроги со експерти и активисти од целиот свет.

За да се регистрирате одете на овој ЛИНК.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.