Донирајте за ХОПС ❤️

Со цел да се надмине бариерата и отвори патот за реинтеграција на луѓето кои употребуваат дроги или употребувале дроги, сексуални работници, ХОПС-Опции за здрав живот ќе организира креативни работилници. Со учество на овие работилници, тие ќе ја развиваат свеста за општествен придонес и ќе ја менуваат негативната перцепција на општеството кон луѓето што употребуваат/ле дроги и сексуалните работници.

За да направите донација кон здружението ХОПС- Опции за здрав живот, ве молиме извршете уплата на следната сметка:

Донација на средства во денари:

Здружение ХОПС – Опции за здрав живот Скопје
Aдреаса: ул.Христо Смирненски бр.48-1/6 Скопје
Жиро сметка: 270000000137627
Даночен број: 4030999365052
Банка: Халкбанк АД Скопје


Донација на средства во странска валута:

NAME OF THE ORGANIZATION: HOPS-HEALTHY OPTIONS PROJECT SKOPJE
ADDRESS: HRISTO SMIRNENSKI 48-1/6, Skopje
BANK NAME: HALKBANK AD SKOPJE
BANK ACCOUNT / IBAN CODE: MK07270701000097594:
SWIFT CODE: EXCMK22

Благодариме.

❤️