Дискриминација кон луѓето што употребуваат дроги во пристапот до здравствена заштита

0

Еден од најчестите проблеми со кои што се соочуваат лицата кои што употребуваат дроги е дискриминацијата, особено кога станува збор за здравствена заштита и здравствените установи.

Овој инфографик содржи податоци од Извештајот што го презентираше Мрежата за заштита од дискриминација на 12.07, а податоците се однесуваат на клучните предизвици во работата на Комисијата за заштита од дискриминација во спроведување на Законот од 2011 до 2018 година.

 

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.