Десет причини за декриминализација на сексуалната работа

0

Сексуалната работа е криминализиранa преку забраните за продавање на сексуални услуги или за користење на услугите. Со самата забрана се намалува слободата за преговори помеѓу сексуалните работници со клиентите и организирање на фер третман. Со тоа е ограничена нивната безбедност во однос на физичко насилство и изнуден секс без кондоми. Криминализацијата и агресивни полициското работење ја зголемуваат ранливоста на сексуалните работници, и ги зголемени ризиците за насилство, изнуда и опасност по здравјето и кршење на човековите права.

Припремен е документ каде се опишуваат десет причини зошто декриминализација на сексуалната работа е најдобра политика за унапредување на здравјето и човековите права на сексуалните работници, нивните семејства и заедници. Отстранување на кривичното гонење на сексуалната работа оди со препознавање на сексуалната работа како работа, а со самото тоа заштита на правата на сексуалните работници, а со тоа се здравствено обезбедени а воедно е подобрена е и нивната безбедност. Декриминализација на сексуалната работа значи дека сексуалните работници ќе живеат без стигма, социјалната исклученост и страв од насилство.

На овој линк може да ги прочитате 10-те причини, зошто е добро да се декриминализира сексуалната работа.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.