Новости

Македонија
Промоција на истражувањето – “Колку се еднакви и безбедни младите во Mакедонија во нивниот сексуален развој и сексуални искуства? Primary tabs

Коалицијата СЕКСУАЛНИ И ЗДРАВСТВЕНИ ПРАВА НА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ЗАЕДНИЦИ има чест да ве покани на промоцијата на истражувањето “Колку се еднакви…

Свет
Млади сексуални работници

На овој линк можете да го видите ПДФ документот, за кусиот осврт на глобалните политики за млади сексуални работници. Освртот го сумира истражувањето на младите луѓе кои…

Македонија
1 54 55 56 57 58 64