Новости

Македонија
Се одржа обука за параправници и теренски работници што работат со сексуални работници за законски измени за време на вонредна состојба- КОВИД 19

Минатата недела одржавме онлајн обука за параправници и теренски работници што работат со сексуални работници за законски измени за време…

1 3 4 5 6 7 93