Browsing: Новости

Мисијата на ОБСЕ во Скопје спроведува истражување за потенцијалната дискриминација во правосудниот систем кон лицата од обесправените и маргинализирани групи.…

Read More

Комитетот ги поздравува различните законодавни, институционални и политички мерки преземени од државата-членка за спроведување на Конвенцијата, особено донесувањето правна рамка…

Read More

Милиони луѓе најдоа спас во незаконската економија на канабис во изминатите децении, но традиционалните фармери на канабис на југ се…

Read More