Новости

Македонија
ПОВИК ДО ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ: ЗА ПОТПИШУВАЊЕ НА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПРИОРИТЕТНО ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА ОД СТРАНА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Здруженијата на граѓани ги повикуваат политичките партии кои учествуваат во парламентарните избори да ја поддржат декларацијата за приоритетно донесување на…

Истражувања и анализи
ВЛИЈАНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ ВРЗ СЕКСУАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Република Северна Македонија има законска рамка за заштита на жртви на трговија со луѓе усогласена со меѓународните стандарди. Институционалната машинерија…

Македонија
Пластика

Тимот за креативно изразување од ХОПС е дел од Меѓународно списание за наука и уметност – ИДЕЈА. Прегледот на активности…

1 2 3 4 92