Новости

Новости
Европската комисија ги поддржува програмите за намалување на штети од употреба на дрога. Дали и вашата земја нуди поддршка?

Повеќе од јасно е што функционира, опиоидна супституциона терапија во затворите, стерилна опрема за инјектирање на улиците, антивирусни лекови со…

1 2 3 4 58