Browsing: Новости

Минатата недела се случи свирепо убиство на матичен лекар од Скопје во близина на неговата ординација во Поликлиниката Железара. Сите…

Read More

Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопјe објавува оглас за ангажирање на физичко или правно лице/компанија за изработка на…

Read More

ХОПС – Опции за здрав живот Скопје ја публикуваше “Евалуација на Националната стратегија за дроги 2021–2025 година и Акцискиот план…

Read More