Browsing: Новости

Во следните пет месеци ХОПС- Опции за здрав живот Скопје ќе го спроведува проектот „Унапредување на менталното здравје и заштита…

Read More

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација по претставка од Коалицијата МАРГИНИ и Македонското здружение на млади правници (МЗМП) утврди вознемирување врз основа на сексуална ориентација…

Read More